Ο 4ος Μήνας Κρασιού τελείωσε...

49 ημέρες, 4122 επισκέπτες, 2739 δοκιμαστές οίνου, πάνω από 900 λίτρα καταναλώσεις, 13 πρώτες παρουσιάσεις κρασιών που θα παρουσιάζονταν στο μέλλον ως εμφιαλωμένα, 3 πειραματικές οινοποιήσεις, 29 διαφορετικά κρασιά αποκλειστικά σε καράφα.

Το Καφενείο, έγινε το επίκεντρο στην Πλάκα από τα τέλη του Ιανουαρίου έως τις αρχές του Μάρτη με τη πιο μακροσκελή εκδήλωση οίνου στη χώρα. Ο κόσμος που μας επισκέφτηκε είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει κρασιά εντυπωσιακά σε παγκόσμια πρώτη και να διδαχτεί από την πώση, μαθαίνοντας κυρίως να ξεχωρίζει ποικιλίες αλλά και αναγνωρίζοντας πιο είδος κρασιών του αρέσει.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας επισκεφτήκατε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις αρχές του 2009, με το 5ο Μήνα "Μη Εμφιαλωμένου" Κρασιού.